Kontaktinformasjon

Hefi Eiendom AS
5315 Herdla

Tlf.: 930 06550 / 56152560 / 56152565
E-post: herdla@herdla.no

Bakgrunn

Gårdsnr 42, bruksnr 15 ble lagt ut for salg av Askøy Kommune i 1998. Hensikten var å stimulere til boligbygging også nord på Askøy.

Hefi Invest AS, eid av Kjell, Frode og Endre Kristensen kjøpte eiendommen, og startet prosessen med planlegging og regulering av området. Spaden ble satt i jorden for første gang i 2004 og i 2005 stod det aller første huset ferdig på Utsikten Boligfelt.

  Bildet er tatt 22. sept 2004 og  viser oppstart av grunnarbeider.
Entr Rune Nordahl AS har utført dette arbeidet fra oppstarten av feltet.  


Etterspørselen etter bolig på Skansen viste seg å være større enn vi kunne håpe på, og pr i dag er dette feltet utsolgt. 


Driften av utbygningen har siden starten vært organisert på følgende måte:
Hefi Invest AS - grunneier
Hefi Eiendom AS - utbygger
Jan Nilsen v/Tveit Arkitektkontor - prosjektør og arkitekt
Byggmester Sigmund Hopland - tegner, prosjekterer og bygger boligene
Entreprenør Rune Nordahl AS - infrastruktur, planering av tomter, muring ol
Entreprenør Gerhardsen AS - betongarbeider. 

Andersen & Sønn AS rørleggerforretning - vann og avløp

Håkon Olsen AS elektriker. 

Dette teamet har nå arbeidet sammen i nærmere 20 år og innehar god kompetanse i de fagområder som er nødvendig for en slik utbygning. 


Når nå utbygningen av reguleringsplan 146 nærmer seg slutten, har vi nylig fått godkjent plan 365, som omhandler våre eiendommer på vestsiden av Fylkesveg 223 .

Denne utbygningen er tenkt startet i 2019, og omhandler både spredt bebyggelse (ene- og tomannsboliger), samt mer konsentrert bebyggelse (fire- og seksmannsboliger).

Området Herdla og omegn har utviklet seg svært positivt i det siste. Her er mange attraktive tilbud for beboere og besøkende, f eks:

Herdla Golfbane - flott 9-hulls linksbane med spektakulær utsikt, som er utfordrende både for nybegynnere og mer drevne golfspillere.

Herdlavalen med et av norges største fuglereservat. Dette er et ypperlig turområde med nærhet både til Herdla- og Hjeltefjorden.

Herdla Museum - viser mange imponerende utstillinger over Herdlas imponerende historie.

Herdla Ferie & Fritid - moderne overnattingssted, svært godt egnet for familier.

Herdlevågen Gjestehus - kurs, konferanse, restaurant og overnatting.